Vergoedingen fysiotherapie

Vergoedingen fysiotherapie

Vergoedingen fysiotherapie

Vergoedingen fysiotherapie

Vergoedingen fysiotherapie

Sinds 2004 worden behandelingen fysio- en/of manuele therapie alleen vanuit het basispakket vergoed wanneer het een aandoening of medische situatie betreft welke voorkomt op de door de zorgverzekeraars gehanteerde lijst van chronische aandoeningen, de zogenoemde VWS-lijst of “Lijst Borst” (zie ook http://www.fysiovergoeding.nl/). Uw zorgverzekeraar bepaalt en controleert of uw aandoening of medische situatie als “chronisch” kan worden bezien en of u derhalve in aanmerking komt voor vergoeding uit het basispakket. Met ingang van 1 januari 2012 vindt genoemde vergoeding plaats vanaf de 21e behandeling. De eerste twintig behandelingen worden alleen dan vergoed wanneer u hiervoor een aanvullende verzekering heeft afgesloten. Wij raden u aan om u goed te informeren betreffende een passende aanvullende verzekering.

In alle andere gevallen worden behandelingen fysio- en/of manuele therapie alleen vergoed wanneer u een aanvullende ziektekostenverzekering heeft afgesloten. Wij adviseren u om voorafgaand aan de behandelingen, uw polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering te raadplegen omtrent de voorwaarden die uw zorgverzekeraar stelt aan de vergoeding voor behandelingen fysio- en/of manuele therapie.

Voor vragen omtrent uw verzekering en polisvoorwaarden verwijzen wij u naar uw zorgverzekeraar of naar http://www.fysiovergoeding.nl/.

Eigen risico

Fysiotherapeutische zorg die vanuit aanvullende verzekering wordt vergoed, valt niet onder eiegen risico.

Sinds 2008 is er een verplicht eigen risico in de basisverzekering ingevoerd voor iedereen die 18 jaar of ouder is. Het verplichte eigen riscico bedraagt  in 2014 360 euro, in 2015 375 euro. Boven op dit verplicht eigen risico kunt u tegen betaling van een lagere nominale premie kiezen voor een aanvullend eigen risico. Dit kan wettelijk tot maximaal 500 euro. Alleen mensen die dit hebben gekozen bij het afsluiten van een zorgverzekering moeten dit vrijwillige eigen risico betalen zodra ze zorgkosten declareren. Fysiotherapeutische zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, valt niet onder het verplichte eigen risico.

Per verzekeringsjaar is er een eigen risico. Dit betaalt u wanneer u gebruikt maakt van de zorgverzekering. Kosten voor de huisarts, verloskundige  en zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed vallen niet onder het eigen risico. Deze kosten tellen ook niet mee voor het eigen risico.

De vergoeding van fysiotherapie uit de basisverzekering is beperkt. Verzekerden met een aandoening die op de chronische lijst staat, krijgen vanaf de 21e behandeling vergoed. Zij moeten de eerste 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering betalen of deze kosten voor eigen rekening nemen. De verplichting om de eerste 20 behandeling zelf te betalen is eenmalig en komt niet elk jaar terug. Uitzondering hierop zijn de aandoeningen waarvan de behandeling in tijd beperkt is. ( www.defysiotherapeut.com)

Voor verzekerden jonger dan 18 jaar geldt eveneens de chronische lijst, maar zij hoeven de eerste 20 behandelingen niet zelf te betalen. Daarnaast hebben jongeren recht op de vergoeding van 9 behandelingen( en evt 9 extra als behandeling niet voldoende helpt) vanuit de basisverzekering.