Geriatrie fysiotherapie

De geriatrie fysiotherapeut houdt zich bezig met de zorg voor kwetsbare ouderen met een hoge biologische leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. Hierbij gaat het niet altijd om ouderen, maar ook om clienten die als gevolg van bijvoorbeeld een beroerte (C.V.A.), dementie, de ziekte van Parkinson of een gebroken heup, verschijnselen vertonen van ouderdom. De geriatriefysiotherapeut werkt vanuit de specifieke kennis over genoemde doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden. Naast het behandelen houdt de geriatriefysiotherapeut zich ook bezig met het adviseren en begeleiden van gezinsleden en mantelzorgers over onder andere het ziektebeeld, de prognose, maar ook de dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

De geriatriefysiotherapeut richt zich ook op de behandeling van complexe zorg in de thuissituatie. Hierbij richt de behandeling zich op het dagelijks bewegen van de client in zijn eigen leefomgeving en wordt gestreeft naar het behouden of vergroten van de zelfredzaamheid als belangrijke voorwaarde voor kwaliteit van leven en voor deelname aan de samenleving.

Enkele voorbeelden waarbij een geriatriefysiotherapeut kan worden in geschakeld:

* Ziektebeelden zoals longaandoeningen, hart- en vaatlijden, claudicatio intermittens (vaatvernauwing), herstel na operaties, ziekte van Parkinson, Multiple Slerose (MS), dementie, artroseverschijnselen en/of amputaties.

* Preventief activeren voor mensen met een afnemende zelfredzaamheid.

* advies m.b.t. tiltechnieken, aanpassingen van leefomgeving of loophulpmiddelen.

* consultaanvragen m.b.t. (mobiliteits)problemen thuis of in het verzorgingshuis.

Wanneer u meer informatie wilt hebben over geriatriefysiotherapie of wanneer u een afspraak wilt maken , dan kunt u contact opnemen met Marit Brouwer.