Uw privacy en uw gegevens

Uw privacy en uw gegevens

Uw privacy en uw gegevens

Uw privacy en uw gegevens

Uw privacy en uw gegevens

Recht op inzage in het dossier.
We willen u erop wijzen dat u als patiënt altijd recht op inzage hebt in het dossier dat we over u hebben aangemaakt. Het spreekt voor zich dat u de enige bent die dit dossier mag inzien. Ook de fysiotherapeut heeft een geheimhoudings­plicht. Als gevolg daarvan bevat alleen een verslag aan de verwijzend arts gegevens over uw behandeling en wordt aan derden over u en de behandeling geen mededeling gedaan. Dit laatste geldt ook voor Arbodiensten en verzekeringen. Wij zullen alleen dan gegevens over u verstrekken als we in het bezit zijn van een schriftelij­ke en door u gedateerde en ondertekende verklaring waarin u aan die dienst of verzekering toestemming heeft gegeven om gegevens over uw behandeling van ons te verkrijgen.

Verslag verwijzend arts
Aan het eind van de behandeling en soms als dat tussentijds nodig is wordt een verslag aan de verwijzend arts gestuurd. U kunt dit verslag uiteraard ook zelf inzien voordat het naar de arts wordt verzonden. Indien u in het kader van Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie een beroep doet op de fysiotherapie dan zijn wij verplicht om een verslag van het eerste bezoek aan uw huisarts te sturen.

Archivering
In principe zijn we verplicht om uw dossier minimaal 10 jaar te bewaren. Na die tijd zorgen wij er voor dat uw gegevens op verantwoorde wijze worden vernietigd. Mocht u willen dat uw dossier al eerder wordt vernietigd, dan kunt u dat altijd schriftelijk bij ons aanvragen. In dat geval zijn we verplicht het dossier binnen 3 maanden te vernietigen