Manuele therapie

Evenals fysiotherapie is manuele therapie het specialisme voor mensen met aandoeningen, stoornissen, beperkingen die betrekking hebben op het houdings- en bewegingsapparaat. Manuele therapie is een vierjarige vervolgstudie na een opleiding fysiotherapie of geneeskunde. Tijdens deze opleiding verdiept men zich in de kennis van aandoeningen en problemen die kunnen ontstaan binnen het bewegingsapparaat en specialiseert men zich in behandelmethoden die direct aangrijpen op de wervelkolom en/of andere gewrichten van het menselijk lichaam.

Waar de fysiotherapeut de specialist is in het (algemeen) bewegen, daar is de manueel therapeut de specialist in het (specifiek) bewegen van gewrichten.

Manuele therapie

Werkwijze van de manueel therapeut

Tijdens de eerste ontmoeting zal de manueel therapeut in een gesprek onder andere vragen naar het ontstaan van de klachten, hoe lang de klachten al bestaan en wat de klachten doet toe- of afnemen. Vervolgens zal de manueel therapeut een lichamelijk onderzoek uitvoeren, waarbij de houding en het bewegen worden beoordeeld en waarbij met specifieke technieken, de gewrichten worden onderzocht. Aan de hand van de verkregen gegevens kan een diagnose worden gesteld. Samen met de patiënt zal de manueel therapeut dan beslissen of er behandeld kan gaan worden of dat de patiënt teruggaat naar de verwijzend arts.

Ook tijdens de behandeling maakt de manueel therapeut gebruik van specifieke technieken, waarbij getracht wordt de opgeheven bewegelijkheid te herstellen of een teveel aan beweeglijkheid te stabiliseren door middel van training.

Soms vult de manueel therapeut deze behandelingen aan met manipulaties ( in de volksmond het “kraken” genoemd). De gewrichten worden dan wat sneller bewogen waarbij soms een knappend geluid wordt gehoord. De meesten mensen ervaring dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar over het algemeen wordt dit niet als pijnlijk ervaren.

Voor meer informatie over de manuele therapie kunt u altijd terecht bij een van onze medewerkers.