Mime-therapie

Bij uitval van de nervus facialis (N.VII/ de 7e hersenzenuw) ontstaat een eenzijdige verlamming van de aangezichtsspieren. De oorzaak van deze uitval kan divers zijn en in veel gevallen treedt er volledig herstel op. Naast de duidelijk zichtbare verschijnselen in het gelaat, asymmetrieen in links- en rechtszijdig gezichtshelft heeft het ook gevolgen voor de oog-, neus-, mond- en spraakfunctie.

In sommige gevallen verloopt het herstel erg langzaam of blijft herstel uit. U zult dan voor nader onderzoek worden doorverezen naar een K.N.O.-arts of neuroloog. Deze kan u in een later stadium doorverwijzen voor mimetherapie naar een gespecialiseerd logopedist of fysiotherapeut.

Mimetherapie is een therapievorm waarbij men leert om de aangezichts spieren op de juiste manier, en met de juiste intensiteit aan te spannen en te ontspannen ter voorkoming van overactiviteit en ongewenst mee bewegen van andere spieren (Synkineses). Met deze therapievorm kan men meer symmetrie bewerkstelligen en de oog-, neus-, mond- en/of spraakfunctie verbeteren.