Qualizorg beoordeling

Qualizorg verzorgt klantervaringsonderzoek en patiëntervaringsonderzoek.

Hieronder ziet u hoe onze patiënten ons beoordelen.