Klachtregeling

Klachtregeling

Klachtregeling

Klachtregeling

Klachtregeling

Heeft u een klacht over uw behandeling of bent u ergens niet tevreden over, dan gaan we ervan uit dat u dat aan ons vertelt. U kunt ervan op aan, dat we uw klacht in vertrou­wen en serieus zullen nemen. Alleen in overleg met u kunnen we naar een passende oplossing zoeken.
Mocht uw klacht niet bespreekbaar zijn met uw eigen fysiotherapeut dan zijn de andere fysiotherapeuten in de praktijk bereid objectief te bemidde­len. Schroom niet om in dat geval daar om te vragen.
Heeft ook dat geen bevredi­gende oplossing opgele­verd, dan kunt u uw klacht indienen bij:
Centraal Bureau Fysiotherapie, Klachtencommissie, Postbus 248, 3800 AE Amers­foort. Tel.: 033-467 29 00.
In de praktijk ligt een folder, waarin beschreven staat wat er gebeurt als u een officiële klacht heeft ingediend.