Ergotherapie

Het kan voorkomen dat uw fysiotherapeut het advies van een ergotherapeut inroept of u adviseert om contact te zoeken met een ergotherapeut voor eventuele behandeling, aanschaf en/of aanmeten van hulpmiddelen of advies op het specifieke gebied van de ergotherapie. Onze praktijk werkt hiervoor samen met de afdeling Ergotherapie Thuis van Evean (www.evean.nl/behandeling/ergotherapie)

Wat Is Ergotherapie?

Ergotherapie helpt u weer op weg als u tijdelijk of blijvend belemmerd bent in uw dagelijkse handelingen en richt zich vooral op uw mogelijkheden en die van uw omgeving. Het is belangrijk dat u zelf de regie in handen kunt houden en (weer) beter mee kunt doen aan het dagelijks leven. Uw vragen en wensen zijn uitgangspunt voor de behandeling. Wat is voor u belangrijk om (weer) te kunnen doen, zelfstandig of met hulpmiddelen? De ergotherapeut zoekt met u naar oplossingen.

Wat doet de Ergotherapeut?

Samen met de ergotherapeut bespreekt u waar de behandeling zich op dient te richten. Het kan zijn dat de ergotherapeut eerst uitgebreider onderzoekt hoe u bepaalde handelingen uitvoert. Soms is het trainen van een handeling noodzakelijk of moet u leren om iets juist op een andere manier te doen. De therapeut werkt daar dan heel gericht met u aan, zodat u dingen weer zelfstandig kunt doen. Soms bieden hulpmiddelen uitkomst en ook daarbij kan de ergotherapeut u adviseren en leren om mee om te gaan.

U kunt een ergotherapeut nodig hebben na bijvoorbeeld een beroerte (C.V.A.), bij C.O.P.D., m. Parkinson, Rheuma en andere aandoeningen die leiden tot beperkingen in het dagelijks leven.

De ergotherapeut bezoekt u thuis, zodat een goed beeld van de thuissituatie en eventuele beperkingen verkregen wordt. De behandeling richt zich dan ook op allerlei dagelijkse activiteiten. Samen met uw ergotherapeut kunt u werken aan:

– Uw zelfredzaamheid, zoals wassen, aankleden en verplaatsen in en om het huis.

– Productiviteit, zoals huishouden en werk.

– Ontspanning; uitvoeren of vinden van een hobby.

– Beter concentreren, organiseren, plannen en communiceren.

– Uw (werk)houding.

– Balans vinden tussen wat u wilt/moet en wat u kunt (energie verdelen).

– Advies over aanpassingen in uw woning, hulpmiddelen, vergoedingen en aanvragen hiervan.

– Advies aan uw mantelzorgers en aan medewerkers van thuiszorg

Wij werken nauw samen met uw huisarts, de (wijk)verpleging en hebben goede contacten met de fysiotherapeuten uit de praktijk.

De ergotherapeuten van Evean nemen ook deel aan regionale netwerken, zoals ParkinsonNet.

Wat kost het u?

Uw zorgverzekeraar vergoedt per jaar 10 behandeluren ergotherapie vanuit de basisverzekering. Wanneer u een aanvullende verzekering heeft kan het zijn dat u voor meer behandeluren verzekerd bent. Voor meer informatie verwijzen wij naar de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering of kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Afspraak maken

U kunt zelf een afspraak maken voor ergotherapie bij u thuis. U heeft hier geen verwijzing voor nodig van huisarts of specialist. De ergotherapeut komt bij u aan huis en zal bij de eerste afspraak (intake) bekijken of ergotherapie voor u een geschikte behandeling is.

Inlichtingen of aanmelden voor ergotherapie (thuis):

Evean Ergotherapie Thuis
T: 075-6283504

F: 075-6210411

E: ergotherapiethuis@evean.nl

Wij bieden ergotherapie in de Zaanstreek, Waterland, Wormerland, Amsterdam-Noord en omringende dorpen, Castricum en Heiloo. Alle ergotherapeuten zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister. Daarnaast hechten wij veel waarde aan bij- en nascholing waardoor wij altijd op de hoogte zijn van de meest recente informatie en kennis.