Vallen Verleden Tijd

Vallen Verleden Tijd is een valpreventieprogramma ontwikkeld door de Maartenskliniek voor thuiswonende ouderen met een verhoogd valrisico op basis van mobiliteitsproblemen.  Het bestaat uit een groepstraining van 8 weken waarbij gewerkt wordt aan het verbeteren van het looppatroon, het geven van meer zekerheid in het lopen en handelen, het voorkomen van vallen en het handelen tijdens en na een val. De groep bestaat uit 12 deelnemers en wordt gegeven door een gecertificeerde fysiotherapeut en een fysiotherapeut: Marit Brouwer en Lorenzo du Crocq. Deze cursus wordt sinds 2017 twee maal per jaar gegeven.

De cursus bestaat uit het afleggen van een hindernisbaan, waarbij de dagelijkse situatie wordt nagebootst (Belgisch trottoir), diverse spelvormen en valtraining.Dit laatste gebeurt op dikke matten. Tijdens de cursus wordt de moeilijkheidsgraad opgevoerd door toevoeging van motorische en cognitieve dubbeltaken.

Voorafgaand aan de cursus vindt er een intake plaats, er zullen dan een aantal testen worden afgenomen en een vragenlijst. Aan het eind van de cursus worden de testen nogmaals herhaald. De valpreventiecursus wordt door de meeste verzekeraars vergoed.

Wilt u meedoen? Bel of mail ons dan: 0251-650447 of naar info@henrischuytstraat.nl

 

 

 

 

 

 

.