Onze Werkwijze

Tijdens de eerste ontmoeting vindt een intake plaats. Hierbij zal de fysiotherapeut een uitgebreide anamnese (vraaggesprek) en lichamelijk onderzoek uitvoeren. Aan de hand van de hieruit verkregen gegevens wordt een fysiotherapeutische diagnose gesteld. Vervolgens wordt in overleg met de patient een behandeldoel en behandelprogramma opgesteld.

Om het behandeldoel te bereiken heeft de fysiotherapeut de beschikking over een uitgebreid pakket aan behandelmethoden, zoals houdings- en oefentherapie, massage, taping technieken, mobilisatie- en stabilisatietechnieken.

Binnen onze praktijk vinden wij samenwerking en uitwisselen van kennis en vaardigheden erg belangrijk. Het kan daarom gebeuren dat uw fysiotherapeut (altijd in overleg met u als patient) het advies in roept van een collega therapeut die meer gespecialiseerd is op het gebied van uw specifieke klacht. Daarnaast is onze praktijk als stageadres verbonden aan de opleiding Manuele Therapie Hoge School Utrecht (Maitlandconcept) en hebben wij meerdere malen per jaar collega fysiotherapeuten op bezoek die in het kader van genoemde opleiding een stage volgen. Stagiaires werken altijd met en onder begeleiding van onze manueeltherapeut en enkel en alleen na overleg met en instemming van u als patient.